Skip to Main Content

Page

Хувьцаа

Нэмэлт хувьцаатай холбоотой мэдээллүүд


Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

2022.05.14 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэр татах

2022.04.30 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэр татах

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал

2022.04.03 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурлын тогтоол татах

2022.03.20 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурлын тогтоол татах